Masz pytanie?

PRYWATNOŚCI i COOKIES

Polityka prywatności

 Informujemy,  że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych )

(Dz. Urz. UE L 119 ,s 1)- dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.H.U.Filce.eu Piotr Dzierżak  z siedzibą w Bielsko-Biała , ul. Komorowicka 39/41 , tel 33 816 84 81; e-mail pdzierzak83@gmail.com

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
   a)wykonywanie umów kupna sprzedaży produktów oferowanych przez   P.P.H.U.Filce.eu Piotr Dzierżak - art 6 ust.1b Rodo – przetwarzanie jest nie zbędne do  wykonywania umowy, do czasu jej zakończenia.
   b) finansowo- księgowych – art.6 ust.1c Rodo – przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania przepisów   prawa m .in. podatkowych w tym art. 74 Ustawy o Rachunkowości do czasu wymaganego
 przepisami prawa podatkowego.
    c) marketingu bezpośredniego – art .6 ust.1f Rodo – prawnie uzasadnionego interesu ; P.P.H.U.Filce.eu Piotr Dzierżak do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w cel zakończenia umowy.
d) obrony przed roszczeniami i dochodzeniem tych roszczeń – art .6 ust. 1F Rodo-prawnie uzasadnionego interesu P.P.H.U.Filce.eu Piotr Dzierżak do czasu wygaśnięcia roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym:
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą  mieć dostęp podmioty pośredniczące w  wykonywanych  przez administratora zobowiązanych umów np. firmy kurierskie , dostawcy usług IT, Kancelarie prawnei inni na podstawie zawartych umów powierzenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy, umowy.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
    sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
    danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
    momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  którego dokonano na podstawie
    zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzania danych
    osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
     pdzierzak83@gmail.com

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż
    przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy   
    ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r  RODO
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i nie zbędne do realizacji wykonywana  umów kupna -sprzedaży o raz innych celów zawartych w punkcie 2 klauzuli   
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  i nie będą profilowane


 

Pliki cookies

 1. - Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  - Pliki cookies (tzw. 'ciasteczka') stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  - Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu - filce.eu

  - Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  - W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 'sesyjne' (session cookies) oraz 'stałe' (persistent cookies). Cookies 'sesyjne' są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 'Stałe' pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  - W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  - 'niezbędne' pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  - 'wydajnościowe' pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  - 'funkcjonalne'; pliki cookies, umożliwiające 'zapamiętanie' wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  - 'reklamowe' pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  - W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  - Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  - Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

  - Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji 'Pomoc' w menu przeglądarki internetowej.
Facebook